TGs egen länksamling

Sökmotorer bortom Google

 • Duck Duck Go är en söktjänst som fokuserar på användarnas integritet och anonymitet. Potentiell personidentifierande information sägs varken lagras vid besök på webbplatsen eller associeras med söktermer, vilket även gäller IP-adresser. Inget skickas heller till någon tredje part.

 • Ecosia – sökmotorn som planterar träd är en söktjänst som använder annonsintänkterna för att plantera träd. De säljer inte din data till annonsörer och använder inte tredjepartstrackers och  anonymiserar alla sökningar inom en vecka.

Uppslagsverk och ämnesdatabaser

 • Nationalencyklopedin (​NE)​ är ett svenskt kunskapsföretag med gedigen erfarenhet av att utveckla och erbjuda kunskapstjänster med ett vetenskapligt innehåll. Materialet är såväl åsikts- som värdeneutralt. När du är inloggad i Vklass via skolfederationen kan du komma åt NE även utanför skolans nätverk.

 • Encyclopedia Britannica Storbritanniens motsvarighet till NE – deras största allmänna uppslagsverk. Det finns en version som alla har tillgång till.

 • Landguiden Här hittar du heltäckande och tillförlitlig information om alla världens länder, konflikter och organisationer. Både texter och statistik uppdateras kontinuerligt. Med Landguidens statistikverktyg kan du enkelt jämföra länder, deras utveckling över tid och ta fram topplistor. Du hittar Landguiden i vklass under lärresurser/Tumba gymnasium och bland applikationer.

Tidnings- och tidskriftsartiklar

 • Mediearkivet är en fulltextdatabas som innehåller artiklar från över 700 svenska onlinebaserade och tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress. Kontakta bibliotekspersonalen för inloggningsuppgifter
 • IPS News Agency är en öppen nyhetssida med aktuella frågor från hela världen.

Vetenskapliga källor och databaser

 • DiVAär ett digitalt arkiv över svenska forskningspublikationer och studentuppsatser.

 • Forskning.se är ett samarbete mellan Formas, Forte, KK-stiftelsen, Naturvårdsverket, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, VINNOVA samt en majoritet av landets universitet och högskolor

 • SwePub Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.

 • SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. SBU utvärderar metoder och insatser inom sjukvård, socialtjänst och område funktionstillstånd/-hinder.

 • LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek. Använd LIBRIS för att utforska, utvärdera och navigera bland bibliotekens samlingar. Här finns böcker, tidskrifter, avhandlingar, noter, affischer, e-böcker m.m.

 • Google Scholar är en tjänst från söktjänstföretaget Google. Med hjälp av den kan man söka efter vetenskapliga publikationer och tidskrifter samt se vilka bibliotek dessa finns tillgängliga på.

Länksamlingar

 • Bibliotekets egna länksamling Här kan du bläddra och söka bland olika länkar med intressant och nyttigt material som du kan ha användning för i ditt skolarbete. Länksamlingen uppdateras sporadiskt.

 • Bibblan guidar Bibblan guidar är en samling med databaser och andra webbplatser som innehåller mycket fakta och information. Alla resurser i Bibblan guidar har valts ut och granskats av bibliotekarier på svenska folkbibliotek. Bibblan guidar innehåller ca 700 källor som kontinuerligt kontrolleras och uppdateras.

 • Länkskafferiet Här finns länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete.

 • Safir är en länksamling gjord på Lunds Universitet.

Svensk samhällsinformation


Litteratur på nätet


Guider till referenssystem