Frågor & svar

Om skolan

Nej. En diagnos får aldrig vara ett villkor för att en elev ska få stöd i skolan (Skollagen 3 kap, § 2 samt 5-12).

Dela den här frågan

Ja

Dela den här frågan