Måste jag ha en diagnos för att få stöd i mina studier?

Nej. En diagnos får aldrig vara ett villkor för att en elev ska få stöd i skolan (Skollagen 3 kap, § 2 samt 5-12).