Informationskompetens och läsglädje

Vi jobbar för att stärka din medie- och informationskunskap, att kunna söka upp information och värdera den. Det är vi som gör konton i Legimus till elever som behöver inlästa böcker på grund av en läsnedsättning. Vill du hitta en bra bok fråga oss!

TGs bokklubb

Just nu läser TGs bokklubb "Good omens" av Terry Pratchet och Neil Gaiman. Vill du vara med. Kontakta Lina.

Porträttfoto av Lina Berglund

Lina Berglund

Biblioteket

lina.berglund@botkyrka.se

070 372 14 44

Bibliotekarie och webbansvarig.