Humanistiska programmet språk

Språkinriktningen ger dig möjlighet att fördjupa dig i flera språk men handlar också om sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Några centrala kurser är människans språk, latin 1, historia och filosofi.

Om inriktningen

Nyheter

Frågor & svar

Varje år erbjuder vi franska, tyska och spanska - både som nybörjarspråk och fortsättningsspråk. Varje år finns också italienska som nybörjarspråk och dessutom japanska för humanisterna. Ibland har vi också möjlighet att erbjuda andra språk som moderna språk, men det kan variera från år till år. Ofta finns t ex arabiska steg 3.

Om du har betyg från högstadiets språkval, åk 9, och fortsätter läsa samma språk på gymnasiet, heter kursen “steg 3”. Steg 1 är en ren nybörjarkurs som bara kan väljas om man inte tidigare har betyg i det språket.

Meritpoäng är “extra poäng” som läggs till ditt meritvärde från gymnasiet när du ska söka till högskolan. Du kan maximalt få 1,5 meritpoäng i moderna språk. Antingen genom att ha minst E i moderna språk 3 och 4 eller genom moderna språk 4 och 5 (om steg 3 krävs för särskild behörighet till den kurs du söker på högskolan).

Ja, det kan du. Tänk bara på att du då förlorar möjligheten att få meritpoäng för steg 3 och 4. SYV kan ge dig mer information.

Ja. Om ditt modersmål erbjuds på skolan så kan du läsa det antingen som individuellt val, som utökad studiekurs eller istället för ett av de moderna språk som annars ingår på ditt program. Modersmål ger inga extra meritpoäng men viktiga kunskaper.

Personal & lärare

Porträttfoto av Camilla Bergman

Camilla Bergman

Biträdande rektor, Skolledning

camilla.bergman@botkyrka.se

070 880 40 77

Bitr. rektor: Estetiska- humanistiska och samhällsprogrammet, biblioteket och internationella utbyten

Porträttfoto av Ingrid Hedman

Ingrid Hedman (IHE)

Lärare, Program- och alagsansvarig

ingrid.hedman@botkyrka.se

Programansvarig för Humanistiska programmet. engelska och franska

Porträttfoto av Max Romell

Max Romell (MRO)

Lärare, Program- och alagsansvarig

max.romell@botkyrka.se

Programansvarig för Estetprogrammet, tyska och engelska

Porträttfoto av Hisako Ahlberger-Matsui

Hisako Ahlberger-Matsui (MHI)

Lärare

hisako.ahlberger.matsui@botkyrka.se

Japanska

Porträttfoto av Lauri Kuru

Lauri Kuru (LKU)

Lärare

lauri.kuru@botkyrka.se

Svenska och historia

Porträttfoto av Robert Kenndal

Robert Kenndal (RKE)

Lärare

robert.kenndal@botkyrka.se

Samhällsvetenskap och geografi

Porträttfoto av Åsa Lennström

Åsa Lennström (ÅLE)

Lärare

asa.lennstrom@botkyrka.se

Engelska och svenska

Porträttfoto av Roger Syrén

Roger Syrén (RSY)

Lärare

roger.syren@botkyrka.se

Samhällskunskap och historia

Porträttfoto av Helena Öjebrant

Helena Öjebrant (HÖJ)

Lärare

helena.ojebrandt@botkyrka.se

Idrottsämnen och naturkunskap

Porträttfoto av Dario Tota

Dario Tota (DTO)

Lärare

dario.tota@botkyrka.se

Svenska, historia, latin och människans språk

Porträttfoto av Emma Ross

Emma Ross (ERO)

Lärare

emma.ross@botkyrka.se

Matematik