Rektorn har ordet

Tumba Gymnasium är en av Stockholms mest populära skolor. Hur gör vi för att skapa en bra skola där alla trivs, får arbetsro och rätt förberedelse för framtiden?

Alla på skolan är lika viktiga, det gäller både elever och personal. TG:s goda ekonomi och rykte får skickliga, legitimerade lärare att söka sig hit. Coachning och ledarskap är viktiga saker för framgång och vårt mål är alla elever ska utvecklas. Ryktet om den välfungerande, lugna skolan med den goda skolmaten och skolresultaten, har nått ut och det märks på poängen som krävs för att komma in på TG. Även under Coronatidens distansundervisning lyckades elever och lärare utmärkt och studieresultaten var lika höga 2020.

På TG har vi tydligt kunskapsfokus och starka relationer med eleverna är viktigt för att alla skall lyckas. Första månaden har alla nya elever ett samtal med var och en av sina undervisande lärare. Engagemang och tydlighet ska hänga ihop. Våra elever kommer ju från 24 olika kommuner och känner inte alltid varandra, då det är det viktigt att snabba på alla processer som får eleverna att lyckas.

Många pendlar till TG och som rektor har jag ett stort ansvar att ta hand om elevernas tid. Det är ”förbjudet” med håltimmar, klockan 09:00 på måndagar börjar undervisningen och skoldagen ska hänga ihop utan långa extraraster. Det också viktigt med bra skolmat som alla äter och som ger extra energi. Allting i en skola måste fungera – så är det bara. Jag är stolt över eleverna som hittar på egna aktiviteter utanför schemat. Nu i Covid19-tider är det inte längre som vanligt, men när pandemin inte längre styr oss är det många elever som engagerar sig i skolans idrottsförening, dans, kör, schackverksamhet och inte minst LAN. Det säger sig själv att schemat måste vara bra om eleverna ska hinna med extraaktiviteter.

Kunskap är nyckeln till en bra framtid. Våra elever ska bli klokare, bättre och mer kunniga. Vi vet att du kan och vill lyckas. Vi finns här med råd, stöd och allt du kan tänka dig. Men det är fortfarande du som måste göra jobbet. Och TG är en sällsynt bra plats att göra det på. Dessutom har vi kul!