Vernissage för ES21s utställning Bakom kulisserna på MKC 15 februari

Glänta på ridån och följ med bakom kulisserna!

I konstutställningen Bakom kulisserna utforskar 23 unga samtida
konstnärer sin egen inre värld, riktar ljuset mot det som annars
är dolt inombords, och uppmanar åskådarna att göra detsamma.
Hur ser du på din inre värld och hur skiljer det sig från andra?
Utställningen är ett samarbete mellan Mångkulturellt centrum
och gymnasieelever från bildestetiska klassen ES21 på Tumba
gymnasium.

Välkommen på vernissage och hör konstnärerna berätta om
sina verk:

• Torsdag 15 februari 2024 kl 18.00–20.00
• Mingel och invigningstal från 18:00
• Artist Talk i hörsalen från 19:00

Utställningen visas 15 februari – 10 april 2024.

MKC:s öppettider:
Måndag – fredag 11.00–16.00
Lördag 17 feb 12.00–16.00
Lördag 23 mars 12.00–16.00

Inbjudan till vernissage