Stopmotionprojekt på Estetprogrammet: Bild & form – animation

Eleverna i Es22 Bild har utifrån ett eget valt filmklipp fått arbeta med stopmotion. De har tillverkat dockor, rekvisita och scenografi som de animerat i kursen Animation 2.

https://youtu.be/OkVArmZwLxw