ES21 MEDIA gör produktioner åt Nordiska museets utställning “Nordbor”

Under 2023 genomförde Nordiska museet och ES21 Media på Tumba gymnasium ett samarbetsprojekt kring  temat migration. Syftet med samarbetet var att låta eleverna göra två kortfilmer och bildtexter till foton ur museets digitala arkiv, där de utgår från ett kulturhistoriskt material och speglar det mot sin samtid. Projektet är kopplat till museets nya permanenta utställningen “Nordbor”, där rörelse och migration mellan länder och människor löper som en röd tråd genom utställningen. Filmerna var en succé hos Nordiska museet.

 

Filmerna kan ses  på:

På Nordiska museets hemsida

https://www.nordiskamuseet.se/besok-oss/skola/skolelever-utforskar-amnet-migration/

 

  • Filmen ”Min migration” om Kornelia Zofia Wojtowicz migration till Sverige.

https://www.youtube.com/watch?v=n5X_ELPZ5gg

  • Filmen med intendent Ulla Karin Warberg.

https://www.youtube.com/watch?v=ckIKgnvT_ws