Succé för TG i gymnasievalet – nytt rekord i antalet förstahandsansökningar

TG fick hela 777 förstahandsansökningar i gymnasievalet som avslutades den 15 februari 2022. (Att jämföra med 661 förra året – en historiska uppgång). Med det är vi Södertörns mest sökta gymnasieskola och vi ligger på fjärde plats i hela länet, vilket vi är stolta och glada för. Som rektor är jag mycket tacksam mot alla TG:s fantastiska elever och lärare som alla bidrar till att fler vill lyckas hos oss.

Jag vet att många åk 9:or vill besöka oss på pröva på dagar. Anmäl dig till den som står som programansvarig så ska vi se vad vi kan göra. När det gäller mindre program kan vi alltid fixa det, men på det riktigt eftersökta utbildningarna som Natur- Teknik- Ekonomi- eller Samhällsprogrammen är det inte lika enkelt att kunna ta emot alla, men vi gör vårt bästa innan omvalet i maj.

Alf, rektor TG