Så mycket bättre – av ES20 Bild/Animation

ES20 Bild/Animation skapade filmscener med stop-motion animation till utställningen ”Så mycket bättre” som väckte stort intresse hos skolans elever och personal. Eleverna har jobbat utifrån idén att göra om ett existerande filmklipp och animera detta med dockor i lera. Utställningen grundade sig i en av Bildprogrammets kurs Animation 2 som till stor del handlar om fördjupning inom animationen och utforskandet av andra tekniker än att teckna animation för hand.