Årets Nobelpristagarbesök – TG:s naturvetare gör bästa elevinsatsen någonsin

Naturvetareleverna vid Tumba gymnasium har träffat årets Nobelpristagare i kemi; Benjamin List och David McMillan. – Det var det absolut bästa skolbesök som jag har varit med om, sa Peter Brzezinski från Vetenskapsakademin.

Eftersom årets prisutdelning inte kunde genomföras på plats i Stockholm fick mötet mellan elever och lärare genomföras digitalt. Skolans 180 naturvetarelever följde sändningen från Tumbascenen där mötet inleddes med att pristagarna berättade kort om sina upptäckter som revolutionerat kemin och läkemedelsforskningen. Därefter blev de grillade av fem av skolans duktiga elever: Vincent Alexander Alm, Maftuna Hassan, Sammy Yasser Al-Delemi, Harold Silverstein och Leona Flodén samt deras lärare Daniel Poland.

Efter utfrågningen var Peter Brzezinski från Vetenskapsakademien mycket entusiastisk och skrev i ett mejl till skolan:

Jag var otroligt imponerad över alla insiktsfulla och väl förberedda frågor från era elever. Fantastiska ungdomar! Det var det absolut bästa skolbesök som jag har varit med om!

Alf Solander, rektor vid Tumba gymnasium svarade så här på berömmet:

Jag tolkar jag det som att eleverna fick betyget A. Det är inte lätt att på ett initierat sätt diskutera och samtala på den nivån att till och med Nobelpristagare känner sig nöjda.