TG – distansstudier för åk2 och åk3 fram till jullovet

På grund av pandemin inför vi distansstudier för våra elever på de högskoleförberedande programmen i åk2 och åk3 på från v47 och fram till jul.

Vi gör detta i förebyggande syfte och för att ta vårt ansvar i en situation när smittspridningen ökar i Stockholmområdet. Vi har hittills haft ett begränsat antal fall av Covid19 på skolan. Vår ”Covidgrupp” bestående av skolhälsan, skolledare och lärare, har tagit fram strategier för hur skolan agerar i samband med detta.

Lärarna har haft god tid att planera för distansundervisningen och vi känner oss trygga med att det kommer att gå utmärkt. (Undantagna från detta är samtliga elever i åk1 samt eleverna på RL, EE, FT, IM och AST som har all sin undervisning på skolan samtliga veckor innan jul).

Självklart kan detta upplägg förändras redan innan jullovet om smittsskyddssituationen förvärras på skolan och i regionen. Inte heller vågar vi uttala oss om vad som gäller för vårterminen. Vi får helt enkelt avvakta utvecklingen. (För mer information – se Vklass).

Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma vid symptom.

Alf Solander, rektor