Hur gör jag om jag vill byta till TG?

Kontakta respektive SYV för det programmet du är intresserad av på TG

  • Är du intresserad av att börja åk 1 skicka dina ditt slutbetyget från åk 9 samt dina studieplan i nuvarande skola.
  • Är du intresserad av att börja åk 2 eller åk 3 skickar du dina studieplan samt utdrag ur betygskatalogen från din nuvarande skola.
  • När vi tar emot elever från andra skolor gör vi det främst i början av åk1 eller på sommaren inför åk2.