På Tumba gymnasium har vi en lång och stolt tradition av att ordna studieresor och samarbetsprojekt med skolor i andra länder. Vi arrangerar studieresor till bl. a. Frankrike, Spanien, Tyskland och Italien för våra elever som läser moderna språk, med syfte att stärka språkkunskaperna men också för att uppleva kulturen i det land där språken talas.

Vi har också utbyten och studieresor på våra olika program. Våra elever som läser Ekonomi juridik reser till Haag för ett studiebesök på Internationella domstolen och på vårt Samhällsprogram har vi ett etablerat utbyte med en gymnasieskola i holländska Zwolle, där våra elever får möjlighet att göra en del av sitt gymnasiearbete.

På humanistiska programmet och vår nya inriktning Sam-beteende, Europeiska studier står språk och kultur i centrum. Humanistelever som läser Japanska genomför en studieresa till Japan, med homestay och möjlighet att gå i japansk skola under sitta andra läsår. Våra humanister som väljer de europeiska språken och våra sam-beteende elever på inriktningen Europeiska studier gör en studieresa till Bryssel.

Under de rådande omständigheterna med Covid-19 pandemin har vi av naturliga skäl varit begränsade i våra internationella utbyten, men så snart det är möjligt att säkert kunna genomföra resor igen kommer vi att uppta dessa aktiviteter, vilket vi förstås längtar efter.