Covid gör att skolkören ligger nere läsåret 2020/21, men till hösten räknar vi med att köra igång igen på tisdagar mellan 09:00-10:00. Alla som vill är välkomna att vara med och sjunga och räkna också med att göra en sånginsats med kören för alla skolans elever när det blir Lucia på Tumbascenen.