Skolans plan mot kränkande behandling 2023-24

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

På TG ska alla känna sig trygga och rättvist behandlade av alla, elever, likväl som av personal på skolan. Hela 98 procent av eleverna upplever enligt elevenkäterna TG som en trygg skola och arbetsplats, men ibland kan det bli fel. När det händer använder vi av oss av vår plan mot kränkande behandling. (Se länk ovan).

Porträttfoto av Alf Solander

Alf Solander

Rektor, Skolledning

alf.solander@botkyrka.se

070 886 14 51

Rektor