På denna sida presenterar vi TG-skolpolicy som alla på skolan jobbar utifrån, både elever och personal. Den avhandlar allt som är viktigt, från kameraövervakning till principerna för betygsättning.

Läs den noga varje dag så lyckas du än bättre i skolan och vi får en mycket tryggare skola. Filen nedan är en PDF av foldern som alla nya elever får hem i brevlådan inför skolstart. Därför läser du första sidan till höger, vänstra sidan är i själva verket baksidan – som du säkert förstår.

 

https://botkyrka-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alf_solander_botkyrka_se/Eaa502o67dlGlqj9m_mPiqwBChkyJqtY7XIt7oF46hCQ2w?e=sLd1bJ