CSN

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs direkt i Vklass alternativt på telefonnummer 010-888 70 50

Studiemedel

Studiebidragen är för närvarande 1050 SEK/mån. DU behöver inte ansöka om stuiebidraget utan det betalas ut automatiskt efter det at du fyllt 16 år. Studiebeidraget betalas ut 9 mån/år. Om du är myndig betalas det ut i ditt namn, annars till vårdnadshavare.När du skall fylla 20 år behöver du själv ansöka om studiebidrag.

Frånvaro och indraget studiemedel

För dig som är elev vid Tumba gymnasium innebär denna förändring att:

 • ditt studiebidrag dras in om du skolkar några enstaka timmar i månaden
 • har du sjukanmält dig (vilket innebär att frånvaron är giltig) måste du därefter visa intyg
 • om du blir sjuk – sjukanmäl dig innan dagens första lektion börjar så att inte ogiltig frånvaro registreras av läraren

För dig som är vårdnadshavare till elev vid Tumba gymnasium innebär denna förändring att:

 • din tonårings studiebidrag riskerar att dras in mycket snabbare än tidigare
 • det indragna studiebidraget även innebär att bostadsbidrag, flerbarnstillägg, försörjningsstöd och andra eventuella ersättningar dras in (CSN samkör dataregister med Försäkringskassan)

Vad händer när skolan rapporterar en elev till CSN för otillåten frånvaro?

 • Vid varje enskilt tillfälle för ogiltig frånvaro får eleven/vårdnadshavaren en notis via mail eller sms. Inget särskilt ”varningsbrev” skickas hem till eleven/vårdnadshavaren.
 • Skolan rapporterar till CSN
 • CSN skickar ett brev till eleven (gäller omyndig elev) eller vårdnadshavaren
 • CSN fattar beslut och stoppar utbetalningen
 • Eleven tillbaka i studier: CSN justerar kommande utbetalningar
 • Eleven inte tillbaka i studier: Skolan skickar ett underlag till CSN. CSN beslutar om återkrav.

Ytterligare information: https://www.csn.se

Välkommen att höra av dig till oss!

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss studie- och yrkesvägledare. Vi hjälper dig som har frågor inför ditt gymnasieval eller dig som är elev på skolan. Vår expedition finns i rum T184 bredvid rektorsexpeditionen.

Porträttfoto av David Månsson

David Månsson

Biträdande rektor, Skolledning

david.mansson@botkyrka.se

070 775 49 98

Bitr rektor, ansvar för ekonomi, administration, fastighet och vaktmästeri.